Hoppa till sidans innehåll

Vårt medlemskap i Riksidrottsförbundet framöver

25 OKT 2018 09:51
En skrivelse från förbundsstyrelsen angående vårt medlemskap i Riksidrottsförbundet framöver.
  • Skapad: 25 OKT 2018 09:51

Bakgrund
För att få vara medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) krävs det bland annat att vi har minst 25 föreningar och 1500 medlemmar. Innan 2011 var kravet högre och vi behövde då ha minst 50 föreningar och 3000 medlemmar.

På RF:s årsmöte 2017 beslutades att göra en grundlig genomlysning av kriterierna och villkoren för medlemskap i RF. På samma möte beslutades också att göra en översyn av de ekonomiska stödformer som finns. Anledningen till att beslutet om utredningen togs berodde bland annat på att många nya förbund sökte medlemskap i RF och det samtidigt pågick en debatt om att befintliga förbund inte uppfyllde RF:s krav på medlemskap.

Arbetet med utredningen har pågått mellan september 2017 och oktober 2018. Alla förbund har under året haft möjlighet att vid ett par gånger diskutera frågan med representanter från RF. Nu har utredningsgruppen presenterat sitt förslag.

 

Förslaget
Förslaget är inte vidare positivt för Svenska Racerbåtförbundets framtid. Utredningen föreslår i korthet att medlemskapet delas in i tre nivåer; idrottsnätverket, mindre förbund och större förbund.

Större förbund (med fler än 50 föreningar och 3000 medlemmar) påverkas endast marginellt.

Mindre förbund (med 25-49 föreningar och minst 1500 medlemmar) kommer att få ett radikalt minskat bidrag men har rätten att vara kvar inom RF.

Idrottsnätverket är ett första steg in i idrottsrörelsen för förbund som inte är medlemmar idag eller för förbund som inte har 25 föreningar och minst 1500 medlemmar. Förbund i idrottsnätverket får inget ekonomiskt stöd.

 

Hur påverkar det oss?                  
I samband med att utredningens förslag presenterades fick vi också resultatet av den genomlysning som har gjorts av förbundets alla föreningar. Genomlysningen visar att vi endast har 23 godkända föreningar av våra totalt 30 föreningar. Vi ser några nya föreningar på ingång där vi tror att vi under den närmaste tiden kommer att nå upp till minst 25. Detta skulle innebära att vi hamnar under kategorin mindre förbund. Mängden bidrag för mindre förbund kommer att drastiskt reduceras och därmed kommer även verksamheten att drabbas svårt.

 

Vad gör vi?
Vi kommer att delta på Riksidrottsforum där utredningen kommer att diskuteras. Vi kommer tillsammans med andra små förbund att driva en gemensam linje som syftar till att vår verksamhet i fortsättningen kan bedrivas på samma sätt som idag. Vi ser också över möjligheterna att samarbeta med andra organisationer och förbund.

 

Processen vidare
Vi vet i dagsläget inte mer än vad som presenteras här men vi kommer på förbundsmötet att hålla en dragning om hur situationen ser ut och hur arbetet med frågan bedrivs.

Till RF:s årsmötet i maj 2019 kommer det att föreslås nya kriterier och villkor för medlemskap som ska börja tillämpas på samma möte. Vi har möjlighet att vara med och påverka innehållet i förslaget på främst Riksidrottsforum i november men sedan har vi rätt att rösta på RF:s årsmöte.

Till dess fortsätter vi jobba för att vår verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas som idag och ännu bättre.

 

Läs mer
Utredningen i sin helhet finns att ladda ner här: https://www.rf.se/Arbetsrum/Riksidrottsforum/moteshandlingar/

Skribent: Förbundsstyrelsen

 

 

TFFIR_pratbubbla_RGB.png

 

Postadress:
Svenska Racerbåtförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996546, 7842479
E-post: This is a mailto link