Hoppa till sidans innehåll

Styrelsens organisationsutredning och förslag på framtida organisering

13 SEP 2019 13:08
Denna organisationsutredning syftar till att kartlägga och utreda de olika möjligheter och alternativ som förbundet har att organisera sig på utifrån gällande förutsättningar. I utredningen presenterar styrelsen sitt förslag på framtida organisering.
  • Uppdaterad: 13 SEP 2019 13:08

Målet är att detta dokument lägger en bra grund för den proposition som förbundsstyrelsen kommer att lägga till förbundsmötet 2019 om förbundets framtida organisering.

Eftersom detta är en mycket viktig fråga för oss som sport och förbund förväntar vi oss att alla medlemsföreningar har något att tycka om utredning och därför skickar in ett svar med kommentarer, frågor eller synpunkter senast den 15 oktober 2019. Även enskilda medlemmar är välkomna att skicka in sina synpunkter till förbundet.

Senast tisdagen den 15 oktober 2019 vill vi ha ert svar och det skickas till This is a mailto link.

 

Här kan du läsa hela organisationsutredningen och förbundsstyrelsens förslag på framtida organisering.

 

Sammanfattning

Idag klassas Svenska Racerbåtförbundet som ett litet förbund inom Riksidrottsförbundet, vilket innebär att de ekonomiska stöden är högst begränsade. Förbund med minst 50 föreningar klassas som stora förbund och får fullt ekonomiskt stöd om vissa villkor och parametrar uppfylls. Även om Svenska Racerbåtförbundet skulle ha 50 medlemsföreningar skulle verksamheten högst troligt inte vara tillräckligt omfattande för att förbundet skulle få ekonomiskt stöd i nivå med dagens stöd.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundet ska arbeta för ett samgående med ett annat förbund.  Den ekonomiska analysen pekar på att förbundet kan fortsätta på samma sätt som idag i knappt tre år, sedan är det egna kapitalet slut. Under dessa tre år ser inte förbundsstyrelsen att det är realistiskt att tro att verksamheten kommer kunna växa så pass mycket att bidragen från Riksidrottsförbundet kommer att komma i nivå med dagens bidrag, för det är trots allt de ekonomiska resurserna som styr. Redan idag går det att se att de ekonomiska resurserna inte räcker till så egentligen behöver bidragen från Riksidrottsförbundet öka jämfört med idag för att förbundet ska kunna bedriva en kvalitativ verksamhet och leverera ett bra stöd till medlemsföreningarna.

Vidare föreslår förbundsstyrelsen att i första hand ska Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) vara förbundets samgåendepart. Det är ett förbund som redan tidigt i processen öppnat armarna och visat intresse för ett samgående. SVEMO bedriver motorsport och organiserar ett antal idrotter i olika storlekar, det finns de idrotter som är större än racing med aquabike, båt och svävare men det finns också de som är betydligt mindre. De organiserar också motorsport på vatten, Watercross, en sport för snöskotrar på vatten. SVEMO menar på att det finns flera styrkor med att organisera flera idrotter. Deras ordförande uttryckte på Riksidrottsmötet 2019:

”Det gör oss starka att organisera så många olika idrotter och det är inte bara min uppfattning, eller styrelsens uppfattning, utan det är våra idrotters uppfattning.”

- Håkan Leeman, ordförande Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet

Att gå samman med ett förbund som redan organiserar flera idrotter ser förbundsstyrelsen som positiv. Det finns redan en färdig struktur för hur förbundet organiserar flera idrotter på bästa sätt samt kunskap och lärdomar efter tidigare samgåenden.

Förbundsstyrelsen ser ett antal fördelar med ett samgående med SVEMO:

-          samordningsvinster inom administration, ekonomi och föreningsdemokrati

-          ett väl fungerande miljö- och säkerhetsarbete

-          liknande försäkringsbehov och utökad kompetens i försäkringsfrågor

-          utökad kompetens och kontaktnätverk inom flera olika områden

-          ett lugn i organisationen med både struktur och rutiner

Flera av fördelarna går åt båda håll, det vill säga att det är fördelar för både SVEMO och Svenska Racerbåtförbundet.

Självklart finns det även utmaningar med ett samgående. Många praktiska frågor behöver redas ut under hösten, de demokratiska aspekterna behöver tittas på och de sportsliga frågorna kring till exempel regelböcker måste diskuteras. Den största utmaningen är att få hela förbundet, det vill säga medlemsföreningar, aktiva och funktionärer, att bli enade i denna fråga. Det är ett stort och tufft beslut att ta men det är för sportens fortsatta utveckling och överlevnad som detta föreslås. Förbundsstyrelsens avsikt är och har alltid varit att få fortsätta bedriva förbundet i samma form som idag men verksamheten är viktigare än organiseringen av den.

Skribent: Jamie Spörndli
E-post: This is a mailto link

 

 

TFFIR_pratbubbla_RGB.png

 

Postadress:
Svenska Racerbåtförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996546, 7842479
E-post: This is a mailto link