Hoppa till sidans innehåll

Genomlysning av inte godkända och nya föreningar inför Riksidrottsmötet 2019

02 JAN 2019 12:00
Utifrån att vi vid genomlysningen 2018 hade färre än 25 föreningar som enligt RF:s
bedömning uppfyller villkoren för medlemskap i förbundet kommer RF under inledningen av 2019 att göra ytterligare en genomlysning av ett antal föreningar.
 • Skapad: 02 JAN 2019 12:00

Utifrån att vi vid genomlysningen 2018 hade färre än 25 föreningar som enligt RF:s
bedömning uppfyller villkoren för medlemskap i förbundet kommer RF under inledningen av 2019 att göra ytterligare en genomlysning. Denna genomlysning kommer att genomföras utifrån följande avgränsningar:

 1. Endast föreningar med större avvikelser, föreningar som inte granskats (inte kommit in med handlingar i godtagbar omfattning) samt nya medlemsföreningar kommer att kontrolleras. Övriga föreningar kommer att anses som föreningar som uppfyller villkoren för medlemskap i SF.

 2. Föreningar med större avvikelser 2018 kommer som utgångspunkt att kontrolleras utifrån avvikelsen eller avvikelserna.

 

De föreningar som inte har lämnat in några handlingar eller hade större avvikelser i genomlysningen 2018 är:

 • Sollentuna Boat Racingclub (inga handlingar)
 • Uppsala Racerbåtklubb (Inga handlingar)
 • Waxholms Racerbåts Klubb (inga handlingar)
 • Oskarshamns Motorbåtklubb (inga handlingar)
 • Eastcoast Racing Club (inga handlingar)
 • Kristinehamn Powerboats (inga handlingar)
 • Eskilstuna Boat Racing Team (inga handlingar)
 • Gävle Jet Racing Club (större avvikelser, många handlingar saknas)

Utöver ovanstående föreningar kommer även Smedjebackens Båtklubb att genomlysas för första gången då de är en ny förening som tillkommit sedan den senaste genomlysningen.

Kontrollen kommer att genomföras på samma sätt som genomlysningen 2017 och 2018. Detta innebär att föreningarna kommer att kontaktas via e-post och post och uppmanas inkomma med handlingar. Föreningar som inte inkommer med handlingar kommer att påminnas vid två tillfällen. Inkomna handlingar analyseras och efter eventuella kompletterade frågor gör RF en kategorisering av föreningen.
RF kommer att lägga förbundets medlemsförteckning per den 31/12 2018 till grund för genomlysningen.

Arbetet med att begära in handlingar kommer att påbörjas under vecka 2 2019. Den 11 mars 2019 kommer förbundet att meddelas resultatet av RF:s
genomlysning och då även få information om vad RF avser att göra utifrån resultatet.

Skribent: Jamie Spörndli
E-post: This is a mailto link

 

 

TFFIR_pratbubbla_RGB.png

 

Postadress:
Svenska Racerbåtförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996546, 7842479
E-post: This is a mailto link