Hoppa till sidans innehåll

Ny förening?


Bilda en förening

Att bilda en förening är inte svårt. Det räcker med att ni är ett par
som vill köra båt eller jet ski under organiserade former och att ni bestämmer att ni ska vara en förening och vad ni ska heta. För att sedan bli medlem i Svenska Racerbåtförbundet krävs det lite administration i form av fyra steg. 

1. Bilda föreningen
2. Ansök om medlemskap i Svenska Racerbåtförbundet
3. Skaffa ett bank- eller postgiro och betala medlemsavgiften till Svenska Racerbåtförbundet 
4. Aktivera IdrottOnline

Ett medlemskap hos Svenska Racerbåtförbundet innebär bland annat att alla era medlemmar är försäkrade genom RF:s grundförsäkring, att ni kan söka LOK-stöd samt Idrottslyftsmedel samt att ni kan delta i tävlingar arrangerade av förbundet. Det finns ingen möjlighet att tävla förrän den enskilda medlemmen är inlagt i medlemsregistret.

Vill du veta mer? Eller undrar du något? Hör av dig till Svenska Racerbåtförbundets kansli på This is a mailto link.

Steg 1 - Bilda förening

Kalla ihop de intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen skall bildas. Alla som är intresserade är välkomna till mötet. Detta möte kallas för bildandemöte. Vid ett bildandemöte bör en närvarolista upprättas. 

Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och eventuellt även ett förslag till stadgar. Föredragningslistans punkter som bör vara minst följande: 

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas? Ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen (RF:s stadgemall hittar ni här)
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimstyrelse (ordförande samt ett antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

Steg 2 - Ansök om medlemskap i Svenska Racerbåtförbundet

För att kunna ansöka om medlemskap i Svenska Racerbåtförbundet behöver föreningen ha ett organisationsnummer som delas ut av Skatteverket. Fyll i denna blankett - bifoga bildandemötesprotokollet och de antagna stadgar och skicka in till Skatteverket.

När föreningen blivit tilldelade ett organisationsnummer är det dags att ansöka om medlemskap i Svenska Racerbåtförbundet. Medlemskapet behövs för att få delta på tävlingar som arrangeras av förbundet samt för att få ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd samt Idrottslyftsmedel. 

Ansökan om medlemskap i Svenska Racerbåtförbundet görs digitalt till Riksidrottsförbundet. Länken till formuläret hittas längst ner på sidan. För att ansökan skall vara komplett måste ni bifoga protokoll från bildandemötet samt de antagna stadgarna.

Steg 3 - Medlemsavgift 

När föreningen blivit medlem i Svenska Racerbåtförbundet skall den årliga medlemsavgiften betalas (gäller per kalenderår). Snart efter att föreningen blivit medlem i förbundet skickas en faktura på avgiften.

Passa även på att så snart som möjligt skaffa ett bankgiro eller plusgiro så snart som möjligt för att kunna hantera era pengar på ett smidigt sätt. Ett bank- eller plusgiro är dessutom obligatoriskt för att kunna ta del av LOK-stöd eller Idrottslyftsmedel. Observera att det inte räcker med ett bankkonto utan det måste vara ett giro!

Steg 4 - Öppna upp er nya hemsida och administrationsverktyg IdrottOnline

Sist, men kanske viktigast, behöver ni öppna upp er IdrottOnline sida. Den används för att kommunikationen mellan förening och förbund skall fungera bra men också för att föreningen på ett enkelt sätt skall kunna sköta sitt medlemsregister och ansöka om bidrag. 

I IdrottOnline söker ni LOK-stöd samt Idrottslyftsmedel. Här finns även ert medlemsregister som måste fyllas i med medlemmarnas namn och fullständiga personnummer. På detta sätt är era medlemmar försäkrade genom Svenska Racerbåtförbundets försäkring hos Folksam.

Uppdaterad: 2017-08-29 08:32
Skribent: Jamie Spörndli

 

 

 

Postadress:
Svenska Racerbåtförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 65 45, Bankgiro 784-2479
E-post: This is a mailto link